Kurumsal

DERNEĞİMİZİN OLUŞUMU VE AMACI
(UZS-DER)

UZMANLAR SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ
ANKARA

BİZ KİMİZ

Bizler 01.07.2016 tarihinde kurulmuş kısa adı AUZDER ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ olarak 3269 uzman erbaş kanunauna tabi olarak çalışmış fakat 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 14 maddesi.29/01/2016 tarihinde çıkartılan 6663 Sayılı Gelir Vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesinde; MADDE-14: 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 5’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Uzman Erbaşların 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92’inci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az 2 yıl maddesi değiştirilerek 7 yıl hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir” ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer demesi ile kanundaki bu değişiklikle bu tarihten önce kendi isteği ile veya sağlık sebebi ile ayrılmış ve bu kanundaki değişiklikten dolayı mağdur olmuş kişiler olarak derneğimizi kurmuşuzdur

Derneğimiz kısa bir zamanda çok geniş kitle ve üye sayısına ulaşmıştır . 43 ilde il temsiliciliği kurmuştur.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar esnasında bir çok siyasetçi ve bürokratla irtibat kurulmuştur ve neticesinde 4.000 kişilik infaz ve koruma memurluğu kadrosu verilmiş olup Derneğimizin Gururu olmuştur . Bu itibarla mağdur olan arkadaşlarımızın çoğunun mağduriyeti giderilmiştir. Derneğimizin bu itibarını daha büyük kitlelere ve tüm uzman camiasına hitap etmek maksatlı ve 10.02.2016 tarihinde önce meslekten ayrılan arkadaşların mağduriyetini daha kıza tez zamanda gidermek maksatlı derneğimizin merkezini Ankaray a taşınmış ve isim değişikliği yaparak uzmanlar sosyal dayanışma derneği olmuştur.

UZMAN SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ (UZS-DER )

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Er – Erbaş , Uzman Jandarma olarak hizmet icra etmiş, bu hizmetinden emeklilik, maluliyet veya zorunlu hizmet süresini tamamlamış olup ve meslekten kendi isteği ile ayrılan , Görevi esnasında Şehit ve Gazi olmuş vatan evlatlarımız ile vefat eden ve görevde bulunan Uzman Er – Erbaş , Uzman Jandarmaların eşleri, anneleri, babaları ve reşit olan ve olmayan çocuklarının, uzman er – erbaş ve uzman jandarmaların kanunen başka bir kuruma geçiş yapan personellerin hakları ile eşleri üst soylarının, sosyal- kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, yasalardan doğan veyahut doğacak olan hak ve menfaatlerini korumak ve görevinden kendi isteği ve sağlık sebepleri ile ayrılan personellerin kamu kurum ve kuruluşlarında atamalarının sağlanması her türlü istihdam işinin yaptırılması , bu hususta üyelerinin bu hakları ile ilgili idari mercilerde girişimlerde bulunmak, yazışmalar yapmak, onurla yerine getirdikleri mesleklerine ilişkin ortak hatıralarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek, amacı ile ilgili kanun hükümlerine göre kurulmuştur.

Amacımız, 3269 sayılı uzman erbaş kanunu sorunlarını ve çözümlerini, bütün kamuoyu ile birlikte çözüm mercilerine iletmektir ve çözüme katkıda bulunmaktır. yönetimine geldiğimiz derneğimiz ile birlikte, Uzman Erbaş Kanunu ve sorunlarını bütün yetkili mercilere duyurduk. Bir yandan da, kapımıza gelen her mağdur kardeşimize yol gösterdik, Şehidimizin emaneti olan ailelerimize sahip çıktık, çıkıyoruz. Gazilerimize sahip çıktık, çıkıyoruz. Bu arada şunu da belirtmek isteriz ki; bizleri arayan, kapımızı çalan hiç kimseyi bu güne kadar “yardım yapıyor mu, yapmıyor mu” şeklinde asla ayırmadık. Güçlü olmamızın ve gün be gün güçlenmemizin asli nedeni de budur. Mağdur kardeşlerimiz yardımlarımızdan memnun kaldılar ve bizleri her yerde anlattılar. Duyanlar hepimizin tek dayanağı olan UZS-DER İ büyüttü, yüceltti
Meslekten ayrına ile, çalışanı ile tek bir hedefe kilitlendik: Uzman Erbaş Kanununun bir gün tamamen değiştirilmesi. Bu güne kadar çeşitli değişiklikler ve küçük iyileştirmeler yapıldı. Ama tamamının ve isminden başlayarak değiştirilmesi için de var gücümüzle çabalaya devam edeceğiz. Bu faaliyetlerimizi yaparken, uzmanlar sosyal dayanışma derneği olarak asla vazgeçmeyeceğimiz kırmızı çizgilerimiz ve değerlerimiz var. BU değerlerimizden ödün vermeyeceğiz. Hiçbir zaman devletimizi ve yıllarca görev yaptığımız, üniformasını giydiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizi rencide edecek faaliyetler içinde olmadık, olmayacağız. Kanun ve yasalara saygılı olmaktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz.

Bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerde, gösteriler, yürüyüşler, mitingler düzenledik. Tüm bu faaliyetlerimizde dahi ilgili yasa ve mevzuat dışına taşmadık. Çünkü ne mutlu ki; ülkemizde ifade özgürlüğü ve görüşlerini basın aracılığı ile yaymak, saldırısız gösteri ve yürüyüş anayasa ve kanunlarımız tarafından güvence altındadır.

Buraya sığdırabileceğimiz şekilde “hakkımızda” yazabileceklerimiz bu kadar. Ancak günlük faaliyetlerimizi ve çabalarımızı ana sayfamızdan ve sosyal medya profillerimizde takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla, camiamızın takdirine sunarız.

ARİF SAYLAM
Genel Başkan